You are currently viewing Climate Action Award / Gradam Gníomhaíocht Aeráide

Climate Action Award / Gradam Gníomhaíocht Aeráide

Members of Dingle Hub team attended the IPB Pride of Place awards ceremony in Killarney recently and were delighted that the Corca Dhuibhne 2030 initiative won a Climate Action Award. This multi-partner initiative began in 2018. Our initiative seeks to enable the societal changes needed to transition to a low carbon society by working on projects with schools, businesses, and the local farming community.

Competition judges said they are convinced that the mission to build a creative, sustainable, and inclusive community in the Dingle Peninsula is well on the way to being achieved. Collecting the award on the night was Deirdre de Bhailís, General Manger with Dingle Hub who had this to say:

“We started with a remote working hub, but we built on that to develop it as a focal point for community climate action. Thanks to the communities of West Kerry for their openness to innovation. This really is the reason we could work with researchers, policy makers and national agencies to find solutions to the climate challenge. It allows us all to work together towards an environmentally, economically and socially sustainable future.”

Bhí baill d’fhoireann Mhol Chorca Dhuibhne i láthair ag searmanas gradam ‘Pride of Place’ IPB i gCill Airne le déanaí agus bhí gliondar orthu nuair a bhuaigh tionscnamh Corca Dhuibhne 2030 Gradam Gníomhaíocht Aeráide. Cuireadh tús leis an tionscnamh ilpháirtí seo sa bhliain 2018. Tá sé mar chuspóir ag ár dtionscnamh na hathruithe sochaíocha atá de dhíth chun aistriú go sochaí ar charbón íseal a éascú trí bheith ag obair ar thionscadail le scoileanna, gnólachtaí, agus an pobal feirmeoireachta áitiúil.

 

Pride of Place Awards 2021 - Dingle Hub team with Award
Pride of Place Awards 2021 – Dingle Hub team.
From Left Dinny Galvin, Clare Watson (MaREI), Deirdre de Bhailís, Catríona Fallon

 

Dúirt moltóirí an chomórtais go gcreideann siad nach fada go mbeidh an misean chun pobal cruthaitheach, inmharthanach agus ionchuimsitheach a thógáil ar Chorca Dhuibhne bainte amach. B’í Deirdre de Bhailís, Bainisteoir Ginearálta Mhol Chorca Dhuibhne, a bhailigh an gradam ar an oíche, agus bhí seo le rá aici:

“Thosnaíomar le mol cianoibre, ach thógamar air sin, á fhorbairt mar chroílár do ghníomhaíocht aeráide pobail. Ár mbuíochas le pobail Chorca Dhuibhne as a hoscailte is a rabhadar don nuálaíocht. Is é seo an chúis, le fírinne, go rabhamar in ann bheith ag obair le taighdeoirí, lucht ceaptha polasaí, agus áisíneachtaí náisiúnta chun teacht ar réitigh ar an dúshlán aeráide. Cuireann seo ar ár gcumas oibriú as láimhe a chéile i dtreo todhchaí atá inmharthana ó thaobh timpeallachta, geilleagair agus cúrsaí sochaíocha araon.”

Is comórtas uile-Éireann a thugann aitheantas d’obair pobal ar fud oileán Éireann é ‘Pride of Place’ IPB (i gcomhpháirt le Co-operation Ireland). Baineann fócas an chomórtais le daoine ag teacht le chéile chun saol laethiúil a bpobal a mhúnlú, a athrú agus a fheabhsú.

IPB Pride of Place (in association with Co-operation Ireland) is an all-island competition that acknowledges the work that communities are doing all over the island of Ireland. The competition focus is about people coming together to shape, change and improve daily lives in their communities.